Stichting

Stichting Kamermuziekfestival Groningen

Doneer en ondersteun daarmee de activiteiten van Stichting Kamermuziekfestival Groningen. Elke bijdrage is van harte welkom, periodiek of eenmalig. Ook kleinere bedragen zijn heel welkom!

Uw bijdrage maakt het mogelijk dat het Kamermuziekfestival Groningen een jaarlijks terugkerend evenement wordt!

Rekeningnummer: NL56 INGB 0674 7921 22 op naam van Stichting Kamermuziekfestival Groningen

Culturele ANBI-status in aanvraag.

KVK nummer: 84296216

RSIN: 863161765

Bestuur

Jack Blaauw – voorzitter
Marloes de Bie – secretaris
Edwin Wolffensperger – penningmeester
Iteke Wijbenga – artistiek leider

De bestuursleden zetten zich onbezoldigd in voor Stichting Kamermuziekfestival Groningen.